Pięć bajek o miłości /
Five stories about love


Olga Ostrowska,
directed by
Mariusz Grzegorzek,  1996

Mark